خانم انباز

پاره سنگ

یک پاره سنگ رفته بود توی قلبم، بد جور فکرمو مشغول کرده بود،دردش امانمو بریده بود،خون سرتا پامو کثیف کرده،نوک انگشتهام داره کبود میشه، دستام درد میکنه پاهام دیگه حسی نداره ، صدام دیگه بی رمق شده، نگاهم دیگه بی سود شده، اما خدارو شکر؛ با بودنت آقا هنوز روحم سالمه.

 __________________________________________________________________

فریاد

پاکی قاصدک را در چشمانت میبینم. آه!در دلم غوغایی ست از آتش عشق تنهایی که هرکدام میخواهند بر دیگری غلبه کنند. بیا ودر کویر دلم قدمی بگذار  و آتش درونم را دریاب .بیا و آب شدنم را زیر این نگهاه های پلید وفریبنده در یاب  صدای فریاد قلبت مرا زنده میکند بیا اشکهای معصومانه ام را بر روی این دستان سرد بنگر نگاه بی انتهایت را از روی جاده بردار و به چشمان منتظرم بنگر نمی خواهم ،مفهوم درد تنهایی وکینه را بدانم بیا و با آن انگشتان روشنت خطی دنباله دار رویشان بکش و آرامش ابدی را به هدیه کن.

 

 

 ________________________________________________________________

 

داستان رنجش

احمقانه بود، وقتی دستت را توی آب حوض کردی و خواستی ماهی بزرگ رو بگیری؛احمقانه بود، وقتی ادای گربه رو در آوردی؛ احمقانه بود، وقتی مادر تورا صدا کرد و به او جوابی ندادی؛ احمقانه بود، وقتی امروز گل سرخ خود نمایی را شروع کرده بود تواورا پرپر کردی؛راستی میدانم اصلا به ذهنت هم خطور کرده نکرد که امروز چه کارهای احمقانه ای کردی, میدانی من صدای تاپ تاپ قلب ماهی را شنیدم من ناراحتی گربه را دیدم خستگی مادر را حس کردم نومیدی زنبور عسل را حس کردم چقدر بد که اینها لحظه ای به ذهنت خطور نکرد.

_________________________________________________________________

/ 0 نظر / 16 بازدید