سپیده سجادی


"پیشی خسیس"
عروسکاشو پیشی
به هیچ کسی نمیده
همه میگن که پیشی
خیلی ندید بدیده
حالا دیگه گربه ها
حرفی ندارن با اون
راه نمیدن پیشی رو
اون ها توی بازیشون
کاشکی که دست بر میداشت
پیشی زودی از کاراش
اینجوری گربه ها هم
بازی میکردن باهاش

    "    موش با شخصیت"
یه اقا موشه ای بود
تو مزرعه ی گندم
شادی نبود تو دلش
چونکه موشه نداشت دم
بریده بود دمش رو
اقای مزرعه دار
یک دفعه ای که موشه
سرک کشید تو انبار
همه میگن به موشی
توکرده بودی سرقت
نمیکنه اینکارو
یه موش با شخصیت

"پرنده مهاجر"
چند وقته توی تالاب
اومده یک پرنده
پرنده ای مهاجر
با یک عالم بیننده
از وقتی که اومده
همه شدن یه جوری
میگن شدن شبیه
مد یه جای دوری
موهای اقا کلاغ
حسابی سیخ سیخ شده
بلبله رپ میخونه
میگه که این یک مده
جلوی این خارجی
میخوان که کم نیارن
همه واسه هم دیگه
میخوان کلاس بذارن
یه چیزایی مد میشه
حالا دیگه تو تالاب
که هیچ کسی ندیده
اونها رو حتی تو خواب

/ 0 نظر / 12 بازدید