مجتبی اصغری فرزقی(کیان)-مشهد

غزلی تقدیم حضرت مهدی (عج)  در چشم هایت شعر داری ماه کنعانی بلبل به لکنت می زند وقتی غزلخوانی بالا بلندی دست ِ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید

سپیده سجادی

"پیشی خسیس"عروسکاشو پیشی به هیچ کسی نمیدههمه میگن که پیشی خیلی ندید بدیدهحالا دیگه گربه هاحرفی ندارن با اونراه نمیدن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

ثریا صدقی

برای دیدنت پرمی زنددل بهرکوآشناسرمی زنددل چومی یابد نشانی بهترینم گره برقفل هر در می زنددل  *عاطفه های شعریم،درسبدکلمات نگنجید؛پاشیدم دل زمین تاول زد. ü     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

آقای مجتبی فرزقی(کیان)

غزلی تقدیم حضرت مهدی (عج)  در چشم هایت شعر داری ماه کنعانی بلبل به لکنت می زند وقتی غزلخوانی بالا بلندی دست ِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

فاطمه سجادی

                                   زن همسایه با صدای دادو فریاد همسایه از خواب پریدم،مثل برق گرفته ها سر جایم خشکم زده بود؛تا مدتی گیج ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

مطلبی از نویسنده گرامی خانم ثریا صدقی

*برای دیدنت پرمی زنددل بهرکوآشناسرمی زنددل چومی یابد نشانی بهترینم گره برقفل هر در می زنددل  *عاطفه های شعریم،درسبدکلمات نگنجید؛پاشیدم دل زمین تاول زد.      ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

پاره سنگ مطلب ارسالی از سرکار خانم زهرا انباز

                                               پاره سنگ یک پاره سنگ رفته بود توی قلبم، بد جور فکرمو مشغول کرده بود،دردش امانمو بریده بود،خون سرتا پامو ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 22 بازدید